SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Ur Golob , Selin Turkel , Luka Kronegger and Ebru Uzunoglu.
  (2018) Uncovering CSR meaning networks: A cross-national comparison of Turkey and Slovenia.
  Public Relations Review , Vol. In press,
 • Ebru Uzunoğlu , Selin Türkel , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Engaging consumers through corporate social responsibility messages on social media: An experimental study.
  Public Relations Review , Vol. 43, No. 5, 989-997,
 • Wei-Lin Wang , Edward Carl Malthouse , Bobby Calder and Ebru Uzunoglu.
  (2017) B2B content marketing for professional services: In-person versus digital contacts.
  Industrial Marketing Management , Vol. in press (, ISBN: https://doi.org/10.1
 • Nuran Erol Işık , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) CRIME AND MEDIA: THE WORLD OF REALITY SHOW AS A MORAL FRAME OF REFERENCE.
  Milli Folklor , No. 113, 69-78,
 • Selin Türkel.
  (2015) A Strategic Approach to CSR Communication: Examining the Impact of Brand Familiarity on Consumer Responses.
  Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt. , ISBN: ., doi: 10.1002/csr.
 • Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu , Melike Demirbağ Kaplan and Beril Akıncı Vural.
  (2015) A Strategic Approach to Corporate Social Responsibility Communication: Examining the Impact of Brand Familiarity on Consumer Responses.
  Corporate Social Responsibility And Environmental Management , Vol. 23, No. 4, 228-242, ISBN: 1535-3966
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Brand Communication through Digital Influencers: Leveraging Blogger Engagement.
  International Journal Of Information Management , Vol. 34, No. 5, 592-602,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Building Relationships Through Websites: A Content Analysis of Turkish Environmental Nonprofit.
  Public Relations Review , Vol. 40, No. 1, 113-115, ISBN: 0363-8111
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement.
  International Journal Of Information Management , Vol. 34, No. 5, 592-602,
 • Oznur Yurt , Melike D Kaplan , Isık Ozge Yumurtaci and Tuncdan Baltacioglu.
  (2010) Brand elevation in supply chains.
  İktisat İşletme Ve Finans , Vol. 25, No. 291, 79-94,
 • Tuncdan Baltacioglu , Erhan Ada , Melike D Kaplan , Oznur Yurt and Y Cem Kaplan.
  (2007) A new framework for service supply chains.
  Service Industries Journal , Vol. 27, No. 1-2, 105-124, ISBN: 0264-2069

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Zeynep Aksoy , Ebru Uzunoğlu , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 8, No. 15, 11-34, ISBN: 1309-7601
 • Sema Misçi Kip.
  (2015) Integrated communications in the postmodern era (Book Review).
  Journal Of Marketing Communications , Vol. 21, No. 2, 165-166, ISBN: 1352-7266
 • Sema Misci Kip.
  (2013) Türk televizyon izleyicisi kültürel omnivor mu? Türkiye’deki televizyon izleyici yapısı üzerine bir araştırma.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 4, No. 7, 156-169,
 • Ebru Uzunoğlu , Ferah Onat.
  (2012) Public relations in a time of turbulence: A study on Turkish PR firms.
  International Journal Of Human Sciences , Vol. 9, No. 1, 769-792, ISBN: 1303-5134
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2012) New opportunities in social media for ad-restricted alcohol products: The case of ‘Yeni Rakı’.
  Journal Of Marketing Communications , ISBN: DOI:10.1080/13527266
 • Zeynep Aksoy.
  (2012) Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim.
  The Journal Of International Social Research , Vol. 5, No. 20, 292-303, ISBN: 1307-9581
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2011) Consumer As Advertiser: A Conceptual Perspective.
  Global Media Journal , Vol. 2, No. 3, 138-159, ISBN: 1309-7601
 • Mine Saran , Gül Coşkun , Fulden İnal Zorel , Zeynep Aksoy.
  (2011) Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniveristesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma.
  Journal Of Yasar University , Vol. 6, No. 22, 3732-3747,
 • Ayşen Temel , Mehmet Yakın , Sema Misci.
  (2006) Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması.
  Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Ve Ekonomi Dergisi , Vol. 13, No. 1, 27-38, ISBN: 1302-0064

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Selin Türkel.
  (2016) Soma maden kazası sonrasında verilen başsağlığı ilanları: nicel ve nitel bir çalışma.
  Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Vol. 3, No. 1, 3-24,
 • Pınar Umul.
  (2011) Game Shows as Ritualization in Spectacle Society: The Case of "Var Mısın Yok Musun".
  T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , No. 1, 38-60, ISBN: 2146-4162
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2010) Paydaş Yönetimi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Markalaşmaya Olan Etkisi”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Marmara İletişim Dergisi, Sayı:17, Temmuz 2010, ss. 162-182..
  Marmara İletişim Dergisi , No. 17, 162-182, ISBN: 1300-4050
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2008) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Açısından Tüketiciye Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi.
  Yeni Düşünceler Dergisi , Vol. 2, No. 1, 167-184, ISBN: 1306-1003
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2008) Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü.
  Selçuk İletişim , Vol. 5, No. 3, 111-123,
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2007) Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Bir Model Olarak Değer İletim Sistemi.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. 2, No. 1, 11-29, ISBN: 1306-6730

Uluslararası

 • Burcu Yaman.
  (2010) CRITIQUES OF ADORNO AND HORKHEIMER ON MODERN SOCIETY: A PESSIMISTIC APPROACH.
  The Online Journal Of Science And Technology , Vol. 1, No. 2, 16-21,
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2017) Seeking social meaning of NPOs reputation in Turkey .
  The Online Journal Of Science And Technology
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2017) A Theoretical Reflection upon Native Advertising through Uses and Gratifications Approach.
  3rd International Conference On Communication And Management (ICCM2017) / 3rd International Conference On Communication And Management (ICCM2017) Abstract Book
 • Nuran Erol Işık , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Rethinking Traumatized Lives on Crime Reality Shows in Turkey.
  EGE UNIVERSITY 16TH INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES SYMPOSIUM
 • Sema Misci Kip , Haluk Mesci.
  (2017) Actual work experience in advertising education: An improvement on student-run ad agency model.
  15th Annual International Conference On Communication And Mass Media
 • Pınar Umul Ünsal.
  (2017) Analyzing Native Ads on Turkish News Websites: Implications for Practice and Policy.
  ITICAM 2017 - 4th International Trends And Issues In Communication And Media Conference / International Trends And Issues In Communication And Media Conference Proceedings Book
  418-418, ISBN: 2146-7358
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Perceptions and attitudes towards native advertising in Turkey: Digital natives vs digital immigrants (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) / 2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) Abstract Book
  43-43,
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Yaman Akyar , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) A Participatory Approach to City Branding in Digital Era.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Exploring digital native advertising in Turkey: Insights from digital natives and immigrants.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
  244-246,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , Pınar Umul Ünsal , Senem Kumova Metin.
  (2016) Tracking trends of digital media in IMC (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  14th International Symposium Communication In The Millenium
  50-50,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2015) Re-visiting Two-step Flow Communication Model: Bloggers as Intermediaries.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015
  301-305,
 • Pınar Umul Ünsal.
  (2015) Daily Life Simulations in Post-Industrial Society: An Evaluation of “The Sims FreePlay”.
  International Conference On Communication And Management (ICCM2015) / International Conference On Communication And Management (ICCM2015) Abstract Book
  ISBN: 978-618-81861-0-1
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2015) Seeking Excellence in Social Media Advertising: Case Study of a Higher Education Institution from Turkey.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015 / 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications Proceedings Book
  197-212, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • Selin Türkel , Burcu Yaman , Ebru Uzunoğlu.
  (2015) Communicating Corporate Social Performance: A Research on Twitter.
  20th International Conference On Corporate And Marketing Communications / Proceedings Of The 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications
  275-278, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , J. Philip Kitchen.
  (2014) Implementing knowledge management for effective communication solutions: An analysis of communication agencies in Turkey (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  10-13,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Dialogic Communication through Social Media: How Turkish Non-Profit Organizations (NPOs) Use Facebook to Build Relationships?.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2014) Dialogic communication through websites: How Turkish non-profit organizations (NPOs) use Facebook to build relationships? (Kitap içinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet.).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  74-77,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , Philip J. Kitchen.
  (2014) Implementing Knowledge Management for Effective Communication Solutions: An Analysis of Communication Agencies in Turkey.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2013) Communicating with publics through blogger engagement in the age of digitalization.(Sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip , Burcu Yaman.
  (2013) How Brand Messages Are Disseminated Through Blogger Endorsement: Descriptive Case Studies from Food Sector.
  10th International Symposium Communication In The Millenium
  272-284, ISBN: 978-975-404-927-5
 • Selin Türkel.
  (2013) “Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik tüketici algısı: Market örnekleminde betimsel bir araştırma.
  1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu
  121-133,
 • Burak Amirak , Pınar Umul , Serçin Sun İpekeşen.
  (2013) Significance of idea in integrated communication: The case of Benetton “Unhate” campaign.
  Integrated Communications In PostModern Era (InComm) 2013
 • Zeynep Aksoy.
  (2012) Kültürlerarası İletişim ve Yönetimde Başarının Anahtarı: Kültürel Zekâ.
  Manas Üniversitesi / II_ International Communication Symposium 'New Communication Technologies And Social Transformation'
  1098-1111,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2012) Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations' websites (Konferansta sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
 • Işık Özge Yumurtacı , Tunçdan Baltacıoğlu.
  (2011) A Resource Based Perspective on Retail Store Performance Assessment.
  ICOVACS / International Conference On Value Chain
 • Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2011) The impact of corporate social responsibility communication on consumer attitudes: Is there an effective way to reach consumers?.
  Lisbon University Institute / Symposium On Ethics And Social Responsibility Research
 • Burcu Yaman.
  (2010) CRITIQUES OF ADORNO AND HORKHEIMER ON MODERN SOCIETY: A PESSIMISTIC APPROACH.
  INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE‐2010 Proceedings Book
  202-206,
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2010) Can We Accept User Generated Ads in Social Media as a Communication Tool?.
  International Conference On New Media And Interactivity / New Media And Interactivity
  92-99, ISBN: 978-975-400-330-7
 • Tuncdan Baltacioglu , Oznur Yurt , I.Ozge Yumurtacı , Aysu Gocer.
  (2010) Risk Based Performance Management Through Supply Chain Operations Reference (SCOR) and Supply Chain Management Maturity Model.
  ICOVACS 2010 / Proceedings Of International Conference On Value Chain Sustainability(ICOVACS) 2010
 • Pınar Umul.
  (2010) Görsel Toplumda Ritüel Yaratımı Olarak Yarışma Programları: Var mısın Yok musun Örneği.
  Bilkent Üniversitesi İletişim Ve Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Öğrenci Konferansı 2010
 • Melike D Kaplan , Tuğba Örten , Tuncdan Baltacioglu.
  (2010) A Slow Path To Sustainability: Cittáslows And Seferihisar Case.
  ICOVACS 2010 / Proceedings Of ICOVACS 2010
  556-564, ISBN: 978-84-15080-01-5
 • Gonca Gunay , Oznur Yurt , Sema Misci.
  (2009) Value Creation through Inventive Templates.
  Ankara University International Conference On Market, Marketing & Entrepreneurship AUMEC 2009
  317-323, ISBN: 978-605-5782-06-1
 • Oznur Yurt , Tuncdan Baltacioglu , Esen Andic.
  (2009) The Real Incentive Behind Green Efforts: the Case of Ikea.
  ICOVACS 2009 / Proceedings Of International Conference On Value Chain Sustainability(ICOVACS) 2009: Product Design,
  144-148,
 • Tunçdan Baltacıoğlu , Emre Can , Sevda Dede.
  (2009) Effect of Design, Branding and Consumer Surplus on Sales Revenues and Profits.
  ICOVACS (International Conference On Value Chain Sustainability)
 • Beril Akıncı Vural , Selin Türkel.
  (2009) The Impact of Corporate Social Responsibility Communication Tools on Consumer Attitudes.
  Social Sciences Research Society (SoSReS) / Second International Conference On Social Sciences
  171-183,
 • Ferah Onat , Ebru Uzunoğlu.
  (2009) Çalışanların Ağızdan Ağıza Pazarlamadaki Yeri.
  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi / MARCOM 2009 Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu
  127-139, ISBN: 978-975-483-810-7
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2009) The Effects of Co-Branding on Consumer Perception.
  4th International Conference On Business, Management And Economics (ICBME) 2008
  25-32, ISBN: 978-975-6339-18-3
 • Oznur Yurt , Frank Bates , Işık Özge Yumurtacı , Tunçdan Baltacıoğlu.
  (2009) From Integrative Approach to Integrative Team – A Proposed Model for a Transdisciplinary Integrated Research Framework Design for Facilitating Study of the Supply Chain CPFR Processes to Identify Challenges and Opportunities for Optimization.
  ICOVACS 2009
 • Burcu Özçam , Işık Özge Yumurtacı , Tunçdan Baltacıoğlu.
  (2009) Efficiency in Turkish Airports: Data Envelopment Analysis Approach.
  VII. International Logistics And Supply Chain Congress
 • Burcu Öksüz , Selin Türkel.
  (2009) Can social goals be the youth Ideal? A research on university students’ social entrepreneurship intentions.
  6th International NGO’s Conference
  537-544,
 • Sema Misci , Ebru Uzunoglu.
  (2008) Knowledge management in the field of advertising: How advertising and media agencies manage knowledge?.
  9th European Conference On Knowledge Management
  515-524, ISBN: 978-1-906638-10-8
 • Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2008) Media Relations and Corporate Web Sites: A Case Study of the Most Admired Companies of Turkey.
  6th International Conference On Communication And Mass Media
 • Tunçdan Baltacıoğlu , Öznur Yurt , Işık Özge Yumurtacı.
  (2008) İlişkisel Pazarlama ve İşletmeler Arası İlişki Performansı: İzmir İli Uygulaması.
  13. Ulusal Pazarlama Kongresi
 • Ferhat Onat , Ebru Uzunoğlu.
  (2008) Kurumsal İletişimde Örgütün Dışa Açılan Penceresi Konumundaki Yönetici Asistanlarının Duygusal Zeka Gerekliliğinin Değerlendirilmesi.
  II. ULUSLARARASI DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU / MEDYAYI ANLAMAK: DUYGUSAL OKURYAZARLIKTAN MEDYA OKURYAZARLIĞINA
  130-140, ISBN: 978-975-483-784-1
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2008) Value Creation through the Integration of Product Design and Branding.
  International Conference On Value Chain Sustainability
  263-271, ISBN: 978-975-8789-25-2
 • Tunçdan Baltacıoğlu , Öznur Yurt , Işık Özge Yumurtacı.
  (2008) Yeşil Pazarlama ve Yeşil Tedarik Zinciri Yoluyla Sürdürülebilirliğin Sağlanması.
  13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
 • Frank Bates , Funda Yercan , Tuncdan Baltacıoglu.
  (2008) A Supply Chain Model for Academic Institutions.
  Logistics Research Network 2008 / Proceedings Of The Logistics Research Network Annual Conference 2008
  679-684, ISBN: 978-1-904564-00-3
 • Burak Doğu , Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2008) News Blogs: A Case Study of News Blogs in Turkey.
  Russian Communication Association / IV International Conference Of Russian Communication Association "Communication Studies Today: At Th
 • Ebru Uzunoğlu , Ayşen Temel Eğinli.
  (2007) The Effects of Innovation on Corporate Reputation: Samples of Successful Implementations.
  Yaşar Üniversitesi / Perspectives On Organizational Behavior And Organizational Culture
  249-272, ISBN: 978-975-6339-15-2
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2007) Müşteri Sadakatinde Başarının Anahtarı: Duygusal Zeka Örnek Olay İncelemesi – Garanti Bankası.
  Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu 2007
  336-347, ISBN: 978-975-483-735-3
 • Tuncdan Baltacıoğlu , Erhan Ada , Melike Kaplan , Oznur Yurt.
  (2007) Service Supply Chains: A New Framework.
  4th International Logistics And Supply Chain Congress / 4th International Logistics And Supply Chain Congress Proceedings
  389-472, ISBN: 975-8789-08-2
 • Tunçdan Baltacıoğlu.
  (2007) The Importance of Packaging in Logistics.
  The 5th INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS AND EXHIBITION
 • Sema Misci.
  (2006) Televizyon Programlarının ve Kanallarının Yetişkinler Üzerindeki Etkilerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma Önerisi.
  Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu Yaklaşımlar, Eğilimler Ve Sorunlar
  99-104, ISBN: 978-975-6760-33-8
 • Sema Misci.
  (2006) Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısına Etkileri .
  Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı
  128-137, ISBN: 975-400-300-9
 • T Baltacioglu , M D Kaplan , O Yurt , C Ozcan.
  (2006) Effectiveness and Efficiency of Design Processes in SMEs.
  International Conference On Small And Medium Sized Enterprises: Management, Marketing, And Economic Aspects 2005 / From Small Firms To Multinationals: Industrial, Entrepreneurial, Managerial, Financial, Fiscal, Tran
  181-200, ISBN: 960-88672-5-8
 • Damla Yıldırım , Selin Türkel (Metin).
  (2006) Halkla İlişkiler ve Cinsiyet.
  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi / II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu
  45-50,
 • Frank Bates , Fatma Nur Bilgin , Tuncdan Baltacıoğlu , Fırat Karaibrahimoğlu , Turkay Yıldız and Gökçe Tuna.
  (2006) Early Supplier Involvement (ESI) within the Procurement and Sourcing Management Process – An Opportunity to Achieve World Class Status in Outsourcing.
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Tuncdan Baltacioglu , Oznur Yurt , Gul Ozkan , Milorad Vidovic.
  (2005) Matching Algorithm for the Vehicle Routing in Containers Delivery and Collecting Problems.
  The 7th Balkan Conference On Operational Research “BACOR 05”
 • Sema Misci Kip.
  (2004) Medya planlama açısından reklamcılık etiği: Çocuk ürünleri (Sunumu yapılmış ve özeti yazılmış bildiri).
  Ethics In Communication: Culture, Community, Identity
 • Philip James Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  (2014) Integrated Communications in Postmodern Era.
  Palgrave Macmillan , ISBN: 9781137388537
  Editör
 • Tunçdan Baltacıoğlu , Öznur Yurt , Ö Demirkaya Öznur Yurt.
  (2011) Kendi İşini Kurma Rehberi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları ,
  Yazar
 • Burcu Adivar , H Muhittin Demir , Tuncdan Baltacioglu .
  (2010) Logistics and Supply Chain Management Projects.
  VDM Verlag , Vol. 1, No. 2, ISBN: 9783639240481
  Yazar
 • Ebru Uzunoğlu , Ferah Onat , Ozlem Asman Alikilic , Sinem Yeygel Çakır .
  (2009) İnternet Çağında Kurumsal İletişim.
  Say Yayınları , ISBN: 9789754688467
  Yazar
 • Işıl Karpat Aktuğlu , Ayşen Temel , Sema Misci .
  (2007) Temel Kavramlarla Reklam Ajansı Reklamveren İlişkileri.
  Nobel , ISBN: 978-9944-77-151-1
  Yazar
 • Tuncdan Baltacıoğlu , Melike D Kaplan .
  (2007) İyi İletişim=İyi Pazarlama.
  MediaCat, Kapital Medya , ISBN: 978-9944-383
  Yazar
 • Tunçdan Baltacıoğlu Tunçdan Baltacıoğlu.
  (1980) İşletmelerde Satış Artırma Çalışmaları.
  Yazar
 • Tunçdan Baltacıoğlu Tunçdan Baltacıoğlu.
  (1975) Türkiye’de TV Reklam Harcamaları.
  Yazar
 • Wei-Lin Wang , Edward Malthouse , Ebru Uzunoglu.
  The Effects of Engaging with Content Marketing on Business Outcomes for B2B Service Providers.
  57-70
  Verolien Cauberghe , Liselot Hudders , Martin Eisend.
  Advances in Advertising Research IX - Power to Consumers.
  (2018), Springer, ISBN: 978-3-658-22680-0
 • Ebru Uzunoğlu.
  Haluk Sicimoğlu: Araştırma Departmanından Stratejik Planlamaya Giden Yolculuk.
  425-460
  Müge Elden , Murat Çelik.
  Reklam Ustaları 2.
  (2017), Detay Yayıncılık, ISBN: 9786052323243
 • Burak Amirak.
  Nesteren Davutoğlu: Reklamcılığı Hayat Kadar Büyük Yapan Reklamcı.
  405-424
  Müge Elden , Murat Çelik.
  Reklam Ustaları 2.
  (2017), Detay yayıncılık,
 • Ebru Uzunoğlu.
  Using Social Media for Participatory City Branding: The Case of @cityofizmir, an Instagram Project.
  94-116
  Ahmet Bayraktar , Can Uslay.
  Global Place Branding Campaigns across Cities, Regions, and Nations.
  (2016), IGI Global, ISBN: 9781522505761
 • Selin Türkel.
  Kurum Kültürü ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk.
  Burcu Öksüz.
  Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü.
  (2016),
 • Sema Misci Kip.
  Reklam ajanslarında yaratıcı kodlar ve kurum kültürü: Web siteleri üzerinden bir analiz..
  237-262
  Beril Akıncı Vural , Burcu Öksüz.
  Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü.
  (2016), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık,
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz , Merve Genç.
  Changing Power Perceptions: Public Relations Practitioners and Social Media.
  Banu Akdenizli.
  Digital Transformations in Turkey, Current Perspectives in Communication Studies.
  (2015), Lexington Books, ISBN: 978-0-7391-9118-7
 • Selin Türkel.
  Corporate Social Responsibility (CSR) Communication: A Turkish Industry Example..
  P. Kitchen.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2015), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu.
  Fostering Social Networks for Corporate Social Responsibility Communication: An Exploratory Study on Twitter.
  Corina Buzoianu , Hasan Arslan , Mehmet Ali İçbay.
  Contextual Approaches in Communication.
  (2015), Bern: Peter Lang, ISBN: 978-3-631-66609-8
 • Burak Amirak , Nevzat İnan.
  Vance Packard: Bilinçaltı Reklamcılığın Keşfi (Mi?).
  153-174
  Müge Elden , Uğur Bakır.
  Reklam Ustaları - 1.
  (2014), Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., ISBN: 978-605-4940-60-8
 • Pınar Umul Ünsal , Burcu Yaman , Burak Amirak , Serçin Sun İpekşen.
  Rethinking the Role of The Idea in Integrated Communications..
  237-264
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  Fostering interactivity through responsiveness: The case of Turkish environmental non-profit organizations' websites..
  175-195
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Pınar Umul Ünsal , Burcu Yaman , Burak Amirak , Serçin Sun İpekeşen.
  Rethinking the Role of 'The Idea' in Integrated Communications.
  237-264
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Zeynep Aksoy.
  Postmodernite ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Parçalanmak mı Bütünleşmek mi?.
  241-254
  Eylin Babacan.
  Stratejik Pazarlama İletişimi: Temel Kavramlar.
  (2011), Gama Basım Yayın,
 • Ebru Uzunoğlu.
  İnternet Reklamcılığında Yeni Bir Yaklaşım: Kullanıcıların Ürettiği Reklamlar (KÜR).
  211-250
  Sinem Yeygel Çakır.
  Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri.
  (2010), Nobel Yayınları, ISBN: 978-605-393-323-4
 • Melike Demirbag Kaplan , Tuncdan Baltacioglu.
  Küresel Markalama Stratejileri.
  294-311
  Necdet Timur , Alparslan Ozmen .
  Stratejik Küresel Pazarlama.
  (2009), Efil Yayınevi, ISBN: 9786054160310
 • Tuncdan Baltacıoğlu , Melike D Kaplan , Oznur Yurt , A Can Özcan.
  Effectiveness and Efficiency of Design Processes in SMEs.
  No. 11, 181-196
  Ioannis-Dionysios Salavrakos.
  From Small Firms to Multinationals: Industrial, Entrepreneurial, Managerial, Financial, Fiscal, Transaction Cost and Consumer Perspectives in the Era of Globalisation.
  (2006), Athens Institute for Education and Research: Athens, ISBN: 960-88672-5-8, 612
 • Sema Misci.
  Dijital Platform ve İletişim.
  Z Beril Akıncı Vural.
  Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Yaşam.
  (2006), Ege Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9754837066